II SzFB – Komunikat 4 – ZAMKNIĘCIE FORUM

REFLEKSJE PROWADZĄCYCH   – Edyta Jagielska i Grzegorz Procyk

SPRAWOZDANIE UCZESTNICZKI – Kamila Pabian

ARTYKUŁ REDAKTORA  GAZETKI „GILA-MY” – Stanisław Kostulski

FOTO – SERWIS – Zuzanna Sędziak

PODZIĘKOWANIA – Zespół Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Reklamy